Kurumsal Veri

Kurumsal Veri

Bilgi rekabette önemli bir üstünlüktür. Bugün kurumlar, müşterileri, tedarikçileri, işortakları ve marka etrafındaki çeşitli topluluklardan oluşan, sürekli genişleyen, genişledikçe de veri üreten devasa networkleri yönetmeye çalışıyor.

Kurum içinde ve dışında üretilen bu verinin saklanması, yedeklenmesi, bakımı ve yönetimi, kurumsal verinin bilgiye dönüşebilmesi anlamında büyük bir önem taşıyor.

Bulut ekonomisi nedeniyle şirketlerin fiziki lokasyonlarında artış ve internet entegrasyonu, veri üretimini geometrik artış olarak ölçeklerken, rekabette fark yaratan Büyük Veri ve İş Zekası projeleri her geçen gün daha fazla veriyi kullanıyor. Kurumsal verinin organizasyon genelinde çalışanlardan yönetim seviyesine kadar her kademede erişilebilir olması beklenir. Veri güvenliğinin sağlanması, güncel tutulması, bilgi tabanlı bir şirket kültürünün hayata geçmesi için ciddi önem arz ediyor.

Çözümtek rekabette bilginin gücüne inanan profesyonellerin yanı başında zengin veri depolama çözüm seti ile kurumlarımıza destek olmaktadır.