Kurumsal Bulut Bilişim Platformu

Yönetilen Kurumsal Bulut Bilişim Platformu

Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araçtır. Peki Bilişim Teknolojileri Sistemleriniz felaketlere karşı sigortalı mı?

Veeam IconÇözümtek, Veeam Bulut ve Servis Hizmet (VCSP Veeam Cloud&Service Provider) sağlayıcısıdır.

Kurumun hedefleri doğrultusunda ürün ya da hizmetlerin sağlanması üzerinde planlanmamış, olumsuz etki oluşturan, öngörülemeyen elektrik kesintileri...

İş Sürekliliği şirket içi veya dışında meydana gelen yangın gibi pek çok olay ile tehdit altında olabilir...

Acil ve beklenmedik hava koşulları kaynaklı İş Sürekliliği Planında bulunmayan ve hastalıktan dolayı personelin büyük bölümünün işe gelememesi durumu ve kötü hava koşulları...

Donanım arızası veya felaket durumularının bilişim sistemlerinin kesintisiz bir şekilde çalışması ve iş sürekliliğini etkilemesi...

Dolandırıcılık, Hırsızlık veya Terör gibi faaliyetler İş Sürekliliği planında belirlenen kesinti süreleri içerisinde mi?...

Yönetilen Kurumsal Bulut Sunucu

Bulut Sunucu, fiziksel kaynakların birbirinden bağımsız mantıksal parçalara paylaştırıldığı, verimliliği arttırmaya olanak sağlayan ve maliyetleri azaltan internet tabanlı bilişim altyapı hizmetidir. Yönetilen Kurumsal Bulut Sunucu hizmeti, kurumların ihtiyacı olan sürdürülebilir maliyet, uzmanlık, yüksek performans, 7X24 Destek ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerle donatılan hiper-kesintisiz bilişim altyapı çözümüdür.

Veeam IconÇözümtek, Veeam Bulut ve Servis Hizmet (VCSP Veeam Cloud&Service Provider) sağlayıcısıdır.

Yönetilen Kurumsal Bulut Sunucu Görsel

Yönetilen Kurumsal Bulut Veri Yedekleme

Bulut veri yedekleme , bilgi teknolojileri sistemleri tarafından yaratılan verilerin, elektrik kesintileri, yangın, hava koşulları,donanım arızaları gibi öngörülemeyen durumlar ve felaket anları karşısında iş sürekliliğinin kesintiye uğramaması için veri merkezlerinde güvenli bir şekilde koruma altına alan internet tabanlı bilişim altyapı hizmetidir. Yönetilen Kurumsal Bulut Veri Yedekleme kurumların ihtiyacı olan sürdürülebilir maliyet, uzmanlık, yüksek performans, 7X24 Destek ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerle donatılan hiper-kesintisiz bilişim altyapı çözümüdür.

Veeam IconÇözümtek, Veeam Bulut ve Servis Hizmet (VCSP Veeam Cloud&Service Provider) sağlayıcısıdır.

Yönetilen Kurumsal Bulut Sunucu Görsel